ທ່ຽວໂຮງງານ

ອາຄານຫ້ອງການ

Office building
Office building1

ຮ້ານເຮັດວຽກ

workshop9
workshop345
workshop4
workshop23
workshop2
workshop3

ການຜະລິດ

production
production4
production3
production2