ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ອີງໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີແລະການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່, ໂຄງການໃຫມ່. ໃຫ້ລູກຄ້າເປັນສູນກາງ, ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຕະຫຼາດ, ວ່ອງໄວ, ປະສິດທິພາບການບໍລິການຫລັງການຂາຍ, ຕະຫຼອດປີເພື່ອສະຫນອງອາໄຫຼ່, ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຄຸນນະພາບສູງ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ເຄື່ອງຕັດເບກ